Cennik

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
1 Przegląd stomatologiczny bez leczenia 50 zł
2 Badanie z wypisywaniem recepty, porada, zaświadczenie 80 zł
3 Znieczulenie 40 zł
4 Wypełnienie 180-250 zł
5 Wypełnienie na 1 powierzchni (małe) 180-190 zł
6 Wypełnienie na 2 powierzchniach (średnie) 200 zł
7 Wypełnienie na 3 powierzchniach (duże) 220-250 zł
8 Odbudowa zęba (np. po lecz. endodontycznym) 300-400 zł
9 Wzmocnienie włóknem szklanym 300 zł
10 Amputacja przyżyciowa 80 zł
11 Uszczelnienie wypełnienia 120-190 zł
12 Umartwienie 100 zł
13 Opatrunek 50-150 zł
14 Tlenek cynku 130 zł
15 Alvogyl 60 zł
16 Leczenie otwarte 80 zł
17 Scaling 180 zł
18 Scaling i lakierowanie 230 zł
19 Piaskowanie 200 zł
20 Piaskowanie i lakierowanie 250 zł
21 Scaling i piaskowanie (bez lakierowania) 280 zł
22 Pakiet: scaling + piaskowanie + fluoryzacja 300-320 zł
23 Fluoryzacja 100 zł
24 Fluoryzja po uprzednim oczyszczeniu z osadu 110 zł
25 Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie 600 zł
26 Znoszenie nadwrażliwości - jeden ząb 50 zł
27 Szynowanie zębów - jeden ząb 180 zł
PEDODONCJA (stomatologia dziecięca)
28 Wizyta adaptacyjna 80 zł
29 Wizyta niewykorzystana  80 zł
30 Znieczulenie 40 zł
31 Wypełnienie w zębie mlecznym 170-200 zł
32 Wypełnienie w zębie stałym 180-250 zł
33 Lakowanie 100 zł
34 Lapisowanie (1 zabieg) 80 zł
35 Sedacja wziewna 170 zł
36 Maseczka do sedacji 40 zł
37 Fluoryzacja 100 zł
38 Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu żelem 80 zł
39 Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym 100-200 zł
ENDODONCJA (leczenie kanałowe)
40 Ząb 1-kanałowy 600-750 zł
41 Ząb 2-kanałowy 750-900 zł
42 Ząb 3-kanałowy 1000-1100 zł
43 Ząb 4-kanałowy 1000-1200 zł
44 Ekstyrpacja miazgi (1 kanał, 2 kanały, 3 kanały) 100-150-200 zł
45 Opracowanie kanałów - ząb jednokanałowy 200 zł
46 Opracowanie kanałów - ząb dwukanałowy 250 zł
47 Opracowanie kanałów - ząb trzykanałowy 300 zł
48 Wypełnienie ostateczne kanału - ząb jednokanałowy 250 zł
49 Wypełnienie ostateczne kanału - ząb dwukanałowy 300 zł
50 Wypełnienie ostateczne kanału - ząb trzykanałowy 350 zł
51 Kanał dodatkowy (np. czwarty) 150 zł
52 Znalezienie/udrożnienie zobliterowanego kanału 150 zł
53 Rewizja leczenia endodontycznego dodatkowo za jeden kanał 150 zł
54 Założenie koferdamu 30 zł
DIAGNOSTYKA
55 RTG zęba 30 zł
56 RTG Pantomograficzne 90 zł
57 RTG Pantomograficzne + badanie 100 zł
PROTETYKA
58 Konsultacja protetyczna 100 zł
59 Wkład korzeniowo-koronowy pojedynczy 600 zł
60 Wkład korzeniowo-koronowy złożony 650 zł
61 Wkład złoty + cena złota
62 Korona akrylowa 500 zł
63 Korona metalowa 800 zł
64 Korona porcelanowa na stali 1 300 zł
65 Korona porcelanowa na złocie + cena złota
66 Korona pełnoceramiczna 1 900 zł
67 Korona pełnoceramiczna na cyrkonie 1 900 zł
68 Dostawienie zęba na włóknach szklanych 900 zł
69 Licówka pełnoceramiczna 1 900 zł
70 Inlay/onlay porcelanowy 1 900 zł
71 Inlay/onlay kompozytowy 900 zł
72 Proteza całkowita 1 400 zł
73 Naprawa protezy -1 punkt 150 zł
74 Dostawienie zęba do protezy 150 zł
75 Proteza szkieletowa 1 900 zł
76 Zacementowanie korony 150 zł
77 Korona tymczasowa (wykonana w gabinecie) 300 zł
78 Korona na implancie 3000-3500 zł
79 Szyna relaksacyjna (miękka, średnio-twarda) 400 zł
80 Szyna relaksacyjna twarda 500 zł
81 Szyna essix  500 zł
82 Zdjęcie korony 200 zł
83 Zdjęcie mostu - cena za punkt 150 zł
84 Wyjęcie wkładu koronowo-korzeniowego 250 zł
85 Wyjęcie ankera 150 zł
CHIRURGIA
86 Konsultacja chirurgiczna 100 zł
87 Ekstrakcja chirurgiczna zęba mlecznego 200 zł
88 Ekstrakcja zęba  jednokorzeniowego 200-300 zł
89 Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 250-700 zł
90 Ekstrakcja ósemki 350-800 zł
91 Ekstrakcja ósemki zatrzymanej 600-800 zł
92 Nacięcie ropnia w znieczuleniu 200 zł
93 Przepłukanie suchego zębodołu 50 zł
94 Założenie spongostanu 50 zł
95 Założenie szwów 50-60 zł
96 Zdjęcie szwów 50 zł
97 Podcięcie wędzidełka (językowego/wargi górnej) 350 zł
98 Resekcja wierzchołka korzenia 1000-1500 zł
99 Wycięcie kaptura dziąsłowego 200 zł
100 Implant 2500-3000 zł
101 Odsłonięcie implantu 200-300 zł
102 Odbudowa kości (augumentacja) 2500-3000 zł
103 Podniesienie zatoki 3500-5000 zł
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
104 Wybielanie nakładkowe 1 200 zł
105 Szyny do wybielania (góra/dół) 550 zł
106 Wybielacz - jedna strzykawka 150 zł
107 Wybielanie w gabinecie pod lampą 1 300 zł
108 Wybielanie martwego zęba - jedna aplikacja 100 zł
ORTODONCJA
Aparaty stałe
109 Konsultacja ortodontyczna 150 zł
110 Modele diagnostyczne 150 zł
111 Plan leczenia 200 zł
112 Aparat stały metalowy - 1 łuk 1 900 zł
113 Aparat stały ceramiczny -  1 łuk  2 800 zł
114 Aparat stały - 1 łuk samoligaturujący metalowy 1 900 zł
115 Aparat stały - 1 łuk samoligaturujący estetyczny 3 300 zł
116 Wizyta kontrolna z aparatem stałym (1 łuk) 200 zł
117 Wizyta kontrolna z aparatem stałym (2 łuki) 240 zł
118 Łuk podniebienny 400 zł
119 Hyrax 1 000 zł
120 Hass 1 000 zł
121 Ekspander, rotator 800 zł
122 Maska twarzowa 400 zł
123 Twin force 1 000 zł
124 Mikroimplant ortodontyczny 800 zł
125 Zdjęcie aparatu 300 zł
126 Zdjęcie aparatu (jeden łuk) 150 zł
127 Zdjęcie Hassa 200 zł
128 Szyna retencyjna (jeden łuk) 450 zł
129 Retainer stały 600 zł
130 Retainer stały (jedn łuk) 400 zł
131 Zdjęcie retainera 150 zł
132 Podklejenie retainera 100 zł
133 Wizyty kontrolne w okresie retencji (po zdjęciu aparatu) 100 zł
Aparaty ruchome 
134 Konsultacja ortodontyczna  150 zł
135 Modele diagnostyczne 150 zł
136 Aparat ruchomy płytka Schwarza 1 000 zł
137 Aparat ruchomy Twin Block 1 500 zł
138 Trainer 500 zł
139 Pendulum 1 000 zł
140 Kontrola z aparatem ruchomym  120 zł
141 Naprawa aparatu ruchomego (1 punkt) 100-250 zł
142 Nakładki ortodontyczne ORTHERO od 16 000 zł
143 Wizyta awaryjna (pacjent spoza gabinetu) 100-200 zł
144 Wizyta awaryjna (pacjent z gabinetu) 50-80 zł
145 Beneslider 3 000 zł